Trang chủKEYWORD_1Cứu dữ liệu NAS/SAN

NAS SAN Reocovery Trong những năm gần đây, NAS SAN (Network Attached Storage, Storage Area Network) đã ngày càng trở nên phổ biến bởi vì nó dễ dàng cài đặt, không phải bào trì và nó cũng có khả năng thay thế cho hệ thống máy chủ phức tạp Tuy nhiên NAS SAN cũng giống như bất cứ phần ...
xxxxxxxxx