Trang chủKEYWORD_1Cứu dữ liệu Bad sector

Phục hồi dữ liệu: Là quá trình Lấy lại dữ liệu từ bị hư hỏng, lỗi  hoặc không thể tiếp cận lưu trữ thứ cấp phương tiện truyền thông khi nó không thể được truy cập bình thường. Thường là dữ liệu đang được trục vớt từ các phương tiện lưu trữ như nội bộ hay bên ...
xxxxxxxxx